Trang Trại Cây Sưa Giống Việt Nam
http://cayquyhiem.org hoặc http://caysuado.org
Điện thoại liên hệ 0915 115 105
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
  • cây sưa đỏ giống | Liên hệ 0915.115.105 hoặc 0989.115.115 | gỗ sưa đỏ | gà rừng | cây tiêu lốp | 越南黄檀
CUNG CẤP CÂY SƯA ĐỎ GIỐNG, CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI CÂY QUÝ HIẾM KHÁC

CÂY SƯA ĐỎ AN LONG SƠN TỰ GIỚI THIỆU

Mặc dù mới thành lập, Công ty TNHH An Long Sơn - Tự hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp cho thị thường trong và ngoài nước giống cây sưa đỏ, giống cây lâm nghiệp chất lượng cao...
Đọc thêm

Thư viện ảnh

Hình ảnh cây macca

Hình ảnh cây macca

Trang trại cây sưa đỏ ngày 23/06/2014

Trang trại cây sưa đỏ ngày 23/06/2014

Đường vào trang trại ngày 23-06-2014

Đường vào trang trại ngày 23-06-2014

Trang trại cây sưa đỏ ngày 01/06/2014

Trang trại cây sưa đỏ ngày 01/06/2014

Danh sách nhà thầu và sản phẩm thuốc đề nghị trúng thầu

Danh sách nhà thầu và sản phẩm thuốc đề nghị trúng thầu

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 08/05/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 08/05/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 25/04/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 25/04/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 23/04/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại cây sưa đỏ ngày 23/04/2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Vườn cây sưa ở Đồng Nai

 Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Vườn cây sưa ở Đồng Nai

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Công nhân đảo bầu tại trang trại An Long Sơn

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ:  Công nhân đảo bầu tại trang trại An Long Sơn

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Cây sưa trắng 8 năm tuổi, chu vi 65cm mà không có lõi đỏ

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ:  Cây sưa trắng 8 năm tuổi, chu vi 65cm mà không có lõi đỏ

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại ngày ngày 16-04-2014

 Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Trang trại ngày ngày 16-04-2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Giao cây sưa giống ngày 13-04-2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Giao cây sưa giống ngày 13-04-2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Giao cây sưa giống ngày 12-04-2014

Cây sưa đỏ - Gỗ sưa đỏ: Giao cây sưa giống ngày 12-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 09-04-2014

 Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 09-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 08-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 08-04-2014

Cây sưa - gỗ sưa: Tặng 100 cây sưa đỏ cho Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đỏ tại trang trại ngày 07-04-2014

Cây sưa - gỗ sưa: Tặng 100 cây sưa đỏ cho Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đỏ tại trang trại ngày 07-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 06-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 06-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 04-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 04-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 03-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 03-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 02-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 02-04-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 31-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 31-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 30-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 30-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 28-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 28-03-2014

Bún miến Hà Nội 10B Kỳ Đồng quận 03 Sài Gòn

Bún miến Hà Nội 10B Kỳ Đồng quận 03 Sài Gòn

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 24-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 24-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 23-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 23-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 22-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 22-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 21-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 21-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 20-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 20-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 19-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 19-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 18-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 18-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 17-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 17-03-2014

Cây gỗ sưa đỏ-Sản phẩm

Cây gỗ sưa đỏ-Sản phẩm

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 16-03-2014

Cây sưa đỏ, cây gỗ sưa đỏ tại Trang trại ngày 16-03-2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ, gỗ sưa ngày 15/03/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ, gỗ sưa ngày 15/03/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ

Hình ảnh chó con - cây sưa, gỗ sưa

Hình ảnh chó con - cây sưa, gỗ sưa

Hình ảnh gỗ sưa, gỗ huỳnh đàn

Hình ảnh gỗ sưa, gỗ huỳnh đàn

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 01/03/2014

 Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 01/03/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 27/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 27/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 26/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 26/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 25/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 25/02/2014

Hình ảnh khổ qua rừng

Hình ảnh khổ qua rừng

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 24/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 24/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 23/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 23/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 22/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 22/02/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 25/01/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 25/01/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 22/01/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 22/01/2014

Hình ảnh trang trại cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 20/01/2014

Hình ảnh trang trại  cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa ngày 20/01/2014

Tưới bet ngày 15-01-2014 - Cây sưa đỏ giống - mua bán gỗ sưa

Tưới bet ngày 15-01-2014 - Cây sưa đỏ giống - mua bán gỗ sưa

Hình ảnh về cây chuối - Trang trại cây sưa giống - Mua bán gỗ sưa

Hình ảnh về cây chuối - Trang trại cây sưa giống - Mua bán gỗ sưa

Hình ảnh về cây lát hoa - Cây sưa giống - Mua bán gỗ sưa đỏ

Hình ảnh về cây lát hoa - Cây sưa giống - Mua bán gỗ sưa đỏ

Hình ảnh trang trại chuyên cung cấp cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Hình ảnh trang trại chuyên cung cấp cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 05/01/2014

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 05/01/2014

Hình ảnh gỗ sưa đỏ - Chuyên cung cấp cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Hình ảnh gỗ sưa đỏ - Chuyên cung cấp cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 04/01/2014

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 04/01/2014

Hình ảnh cây Dó Bầu - Trầm Hương - cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Hình ảnh cây Dó Bầu - Trầm Hương - cây sưa đỏ giống - Mua bán gỗ sưa

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 02/01/2014

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 02/01/2014

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 01/01/2014

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 01/01/2014

Cây sưa 01 năm tuổi ở Trà Vinh

Cây sưa 01 năm tuổi ở Trà Vinh

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 31/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 31/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 30/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 30/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 29/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 29/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 28/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 28/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 27/12/2013

Công nhân làm việc tại trang trại cây sưa đỏ - mua bán gỗ sưa ngày 27/12/2013

Hoa cỏ tại trang trại cây sưa đỏ giống Long Sơn ngày 23/12/2013

Hoa cỏ tại trang trại cây sưa đỏ giống Long Sơn ngày 23/12/2013

Hình ảnh lao động tại trang trại cây sưa đỏ giống An Long Sơn

Hình ảnh lao động tại trang trại cây sưa đỏ giống An Long Sơn

Hội chợ Đăk Nông tháng 12 năm 2013

Hội chợ Đăk Nông tháng 12 năm 2013

Chuối trăm nải - Trang trại cây sưa đỏ giống Anh Long Sơn

Chuối trăm nải - Trang trại cây sưa đỏ giống Anh Long Sơn

Heo rừng An Long Sơn ngày 21/12/2013

Heo rừng An Long Sơn ngày 21/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ ngày 08/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ ngày 08/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ ngày 14/11/2013

Trang trại cây sưa đỏ ngày 14/11/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 06/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 06/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 05/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 05/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 04/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 04/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 03/12/2013

Trang trại cây sưa đỏ giống ngày 03/12/2013

Trang trại cây sưa giống ngày 02/12/2013

Trang trại cây sưa giống ngày 02/12/2013

Công nhân làm việc ngày 01/12/2013

Công nhân làm việc ngày 01/12/2013

Công nhân làm việc ngày 30/11/2013

Công nhân làm việc ngày 30/11/2013

Công nhân làm việc ngày 29/11/2013

Công nhân làm việc ngày 29/11/2013

Hình ảnh về Nhím

Hình ảnh về Nhím

Hình ảnh về Chồn

Hình ảnh về Chồn

Công nhân làm việc ngày 28/11/2013

Công nhân làm việc ngày 28/11/2013

Hình ảnh về heo rừng

Hình ảnh về heo rừng

Công nhân làm việc ngày 25/11/2013

Công nhân làm việc ngày 25/11/2013

Công nhân làm việc ngày 21/11/2013

Công nhân làm việc ngày 21/11/2013

Hình ảnh về gỗ sưa

Hình ảnh về gỗ sưa

Hình ảnh về cây bưởi

Hình ảnh về cây bưởi

Hình ảnh về cây cam

Hình ảnh về cây cam

Công nhân làm việc ngày 19/11/2013

Công nhân làm việc ngày 19/11/2013

Hình ảnh về cây chanh

Hình ảnh về cây chanh

Hình ảnh cây rau muống

Hình ảnh cây rau muống

Mô hình kết hợp cây sưa và cây tiêu tại Gia Lai

Mô hình kết hợp cây sưa và cây tiêu tại Gia Lai

Công nhân vào bầu đất mới ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2013

Công nhân vào bầu đất mới ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2013

Trang trại An Long Sơn chiều ngày 14/11/2013

Trang trại An Long Sơn chiều ngày 14/11/2013

Hình ảnh về cây trắc đen

Hình ảnh về cây trắc đen

Hình ảnh về cây huỳnh đàn

Hình ảnh về cây huỳnh đàn

Hình ảnh về cây sưa đỏ

Hình ảnh về cây sưa đỏ

Công nhân vào bầu đất mới ngày 13/11/2013

Công nhân vào bầu đất mới ngày 13/11/2013

Công nhân làm việc 12-11-2013

Công nhân làm việc 12-11-2013

Anh em hồ lô An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Anh em hồ lô An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Gà rừng An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Gà rừng An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Hoa dại An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Hoa dại An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Đu đủ An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Đu đủ An Long Sơn tháng 11 năm 2013

Hoạt động của công nhân tháng 11 năm 2013

Hoạt động của công nhân tháng 11 năm 2013

Hình ảnh về cây sưa

Hình ảnh về cây sưa

Hình ảnh công ty An Long Sơn

Hình ảnh công ty An Long Sơn

Banner Trang chủ

Banner Trang chủ

Cây sưa đỏ Việt Nam © 2013 | Đăng nhập
Trang Trại Cây Sưa Giống Long Sơn
www.caysua.info hoặc www.caysuadoLongson.com.vn
0915.115.105 hoặc 0989.115.115
Bi Ba, Bi Bo, Jaborandi Pepper, Kana, Langer Pfeffer, Lindipipper, Long Pepper, Magadhi, Magdhi, Pimienta Larga, Pimenta-Longa, Piper longum, Pippali, Pippli, Poivre Long, Poivre Long d’Inde, Poivrier Long, Poivrier Long d'Inde, Poivre Long Indi...
biểu thuế 2014 mới nhất